Policjant – urzędnik publiczny, służba mundurowa – jak skonstruować odpowiednie podanie o przyjęcie do służby w policji

Każdy, kto chce pełnić służbę mundurową w policji, na danym posterunku, w danej miejscowości zobligowany jest do napisania odpowiedniego podania do Komendanta Policji, u którego chce pełnić służbę. Tego rodzaju podanie musi zawierać kilka bardzo istotnych informacji.

  • W lewym górnym rogu muszą znaleźć się informację dotyczące danych osobowych kandydata. Należą do nich:

– imię i nazwisko,

– ulica, numer domu, numer mieszkania,

– kod pocztowy oraz miejscowość,

– numer pesel,

– numer telefonu kandydata,

– numer telefonu bliskiej osoby.

  • W prawym górnym rogu, na wysokości imienia i nazwiska kandydata musi znaleźć się informacja dotycząca miejscowości oraz daty sporządzenia podania.
  • Na środku pod danymi osobowymi kandydata musi znaleźć się zwrot grzecznościowy Komendant Policji, miejscowość.
  • Następnie należy zadbać o treść podania. Powinna składać się:

– Ze zwróceniem się z uprzejmą prośbą o przyjęcie (kandydata) do służby w policji – miejscowość, posterunek policji,

– Motywacja składanej przez kandydata prośby, dlaczego chce służyć w policji, jakie ma ku temu predyspozycje,

– Podać posiadane przez kandydata wykształcenie, ukończone szkoły, miejscowości ukończenia szkół,

– Warto wspomnieć o zainteresowaniach,

– Warto napisać o posiadaniu prawa jazdy kategorii B – jeżeli kandydat takowe posiada,

– Warto napisać o cechach charakteru, osobowości, zdolnościach psychicznych i fizycznych, które pomogą w pracy w policji,

– Należy napisać o stosunku kandydata do odbycia służby wojskowej,

– Należy napisać o niekaralności, o tym, że kandydat nie był karany za żadne przestępstwa, w tym także skarbowe,

– Należy napisać o nieposzlakowanej przeszłości,

– Należy napisać jak najwięcej informacji, dlaczego kandydat nadaje się do pełnienia służby mundurowej w policji.

  • Następnie należy zwrócić się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie podania.
  • W następnej kolejności należy wpisać zwrot grzecznościowy na przykład – Z poważaniem.
  • Na końcu należy czytelnie się podpisać.
  • Jeżeli kandydat dołącza coś do podania na przykład CV, list motywacyjny, zaświadczenia, dyplomy, informację o ukończonych, przebytych kursach, to w prawym dolnym rogu należy wpisać:

– załączniki i kolejno wymienić wszystkie, które dołączamy do podania.

Podanie do policji jest koniecznym wymogiem, który musi spełnić każdy kandydat starający się o służbę w policji, na danym posterunku, w danej miejscowości. Warto zastanowić się dokładnie jakie informację kogą być najważniejsze i zawrzeć je w podaniu. Każda informacja jest bardzo istotna. Ważne aby podejść do tematu skrupulatnie, rzetelnie, sumiennie, aby niczego w podaniu nie zabrakło.

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

E-mail nie będzie publikowany

Why ask?